Erekode

- Aan my Skepper en aan Sy Woord gee ek die ereplek in my lewe.

- In my gedrag en in my werk en wandel, strewe ek doelbewus om my Skepper, my volk en my naaste met onvervalste trou te dien.

- Ek doen elke dag my bes om aan die hoë verwagtinge te voldoen wat my ouers en onderwysers vir my koester.

- Ek lê my daarop toe om al die moontlikhede wat in my skuil, sodanig te ontwikkel
dat ek eendag 'n bruikbare en eerbare volwasse lid van my volk en die samelewing kan word.

- Ek stry met alle mag teen die verkeerde wat in my skuil en ek glo aan die beoefening van innerlike selfdissipline.

- Ek weerhou my van deelname aan enigiets wat 'n skadelike uitwerking mag hê op die ontwikkeling van my karakter en persoonlikheid.

- Teenoor my ouers betoon ek elke dag dankbaarheid, welwillendheid en hulpvaardigheid.

- Ek tree beleefd en hoflik op teenoor my ouers, onderwysers, ouer mense en medeleerlinge en lewer elke dag bewys van lojaliteit teenoor my skool.

- Ek streef daarna om vriendelik op te tree teenoor almal met wie ek in aanraking mag kom, en om eerlikheid, getrouheid en opregtheid te beoefen.

- My woord is my eer.

- Ek pak die werk wat aan my opgedra is met krag aan en voer dit met geesdrif uit.

- Ek erken dat ek as jong Christen, as jeugdige lid van my nasie, as leerling van Oos-Rand Akademie en as individu, besondere verpligtinge het teenoor my Skepper, my vaderland, my ouers, my medemens en my skool.