Oos-Rand Akademie

Oos-Rand Akademie is 'n Afrikaanse, Christelike privaatskool wat geleë is in Pomona, Kempton park. Dit is aan die Oos-Rand van Gauteng. Hierdie skool strek van Graad RRR - Graad 12. By Oos-Rand Akademie sien ons elke kind as 'n individu en help ons hulle om te ontwikkel tot hul maksimale potensiaal. Ons glo aan klein klasse en gee persoonlike aandag aan elke leerling. Ons bied hoëgehalteonderrig en elke leerder kry die geleentheid om hul eie unieke persoonlikheid binne die waardesisteem van 'n Christelike agtergrond uit te leef. Ons help leerders om hul drome na te streef en te groei tot verantwoordelike volwassenes. Ons leerders kan die uitdagings van die buitewêreld met selfvertroue aanpak.

Oos-Rand Akademie is die beste besluit vir jou kind. Saam reik ons hoër!

By ons voorskoolsentrum is dit belangrik dat ons leer en speel. Ons leer graag liedjies, gediggies en allerhande nuwe goed wat ons breine stimuleer. Ons fokus veral daarop om met respek en liefde teenoor ons medemense op te tree en veral teenoor ons maatjies.

Ons fokus is sterk op motoriese-, kognitiewe-, perseptuele-, sosiale-, emosionele-, geestelike- en taal-ontwikkeling.

Ons sien elke kleuter as 'n individu en ons help hulle groei na hul maksimale potensiaal. Ons ken elke leerling op sy naam.

Deurlopende assessering vind plaas, sodat hulp aangebied kan word en probleme uitgesorteer kan word voor kleuters aanbeweeg na die laerskool.

ORA maak leer pret!!!

By Oos-Rand Akademie kry jy onderrig in jou moedertaal - Afrikaans. Daar word nog steeds sterk klem gelê op Engels as tweede taal en om dit vlot te kan praat.

By ORA word elke leerder as individueë gesien en word ontwikkel met gedissiplineerde en gekontroleerde vryheid tot maksimale potensiaal. Elke leerling is uniek en kry individuele aandag. Ons poog om nie meer as 20 leerders per klas te hë nie.

ORA se hooffokus is Akademie, maar motiveer leerders om deel te wees van 'n gesonde lewenstyl wat sport en kulturele buitemuurse aktiwiteite insluit.

Ter ondersteuning van hoëgehalte-onderrig bied ons ook huiswerkklasse en eksamenhulp aan.

Ons pas 'n streng dissiplinêre en geen-boeliebeleid toe; dit laat ons leerders veilig voel. Ons het professionele berading by die skool beskikbaar, sou 'n ouer van die dienste gebruik wou maak.

Saam reik ons hoog!

By Oos-Rand Akademie handhaaf ons hoë onderwysstandaarde vervleg met Christelike waardes.

Elke leerder word as 'n individu gesien en gemotiveer om tot hul maksimale potensiaal te groei. Elke leerder kry die geleentheid om hul eie unieke persoonlikheid binne die waardesisteem van 'n Christelike agtergrond te kan uitleef.

ORA help leerders om hul drome na te streef en te groei tot verantwoordelike volwassenes. Hulle kan die uitdagings van die buitewêreld met selfvertroue aanpak.

Leerders kry persoonlike aandag en ons het goed- gekwalifiseerde personeel wat altyd bereid is om te help. Ons hoof, René Jordaan, het 'n oopdeurbeleid en is altyd daar om te help met enige vrae of hulp wat ouers benodig.

Saam sprei ons, ons vlerke na hoër hoogtes!

Dit is vir my regtig 'n eer en voorreg om die hoof van ORA te wees.

Dis 'n klein intieme Afrikaanse skool waar al die personeel die leerders sterk waardes en norms probeer leer.

Elke kind kry die geleentheid om hul eie unieke persoonlikheid binne die waardesisteem van 'n Christelike agtergrond te kan uitleef. Leerders groei by ORA tot verantwoordelike volwassenes en kan die uitdagings van die buitewêreld met selfvertroue ingaan.

ORA is voorwaar 'n besondere skool.

Reik hoog!!

René Jordaan

Wow, wat 'n reis! Oos-Rand Akademie is al deel van my lewe vandat ek die bordjies gesien het wat die nuwe Afrikaanse Christelike privaatskool (Privaatskool Oos-Rand) in 1996 geadverteer het. Die bordjies het my aandag getrek omdat ek enkele maande tevore vir die eerste keer ma geword het. Al 4 ons kinders het, soos die jare aangestap het, deel geraak van ORA en ons hele gesin het gebaat. Ons gelukkige, geankerde kinders het ons met 'n diepe dankbaarheid gevul. In die begin van 2013 het ek, as die nuwe eienaar, nog meer betrokke geraak by hierdie besondere skool. Dit is 'n voorreg en eer om prominent deel te vorm van die bestuur, stabilisering en uitbreiding van ORA. God se hand van genade is duidelik sigbaar in en om ORA en ek sien baie daarna uit om Sy liefde verder te versprei. Ons geniet elke kind wat reeds deel is van ORA én verwelkom elke kind wat by ORA aansluit. Ons is opgewonde oor die groei wat ORA beleef! Annatjie Smith

Dit is nou seker 'n goeie dertig jaar gelede dat ek die psigiater Scott Peck se boek, The Road Less Travelled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth, verslind het. Die eerste sinnetjie in die boek bly my nog steeds by: "Life is difficult". Ek dink daar is onder ons maar min, indien enige, wat met Peck sou wou verskil. Die "lewe" het nou maar eenmaal, sagkens gestel, sy stampe en stote - van die eerste tot die laaste asemteug. Niemand van ons, in ons leef van "die lewe", ontsnap psigiese skaaf- en kneusplekke; in sommige gevalle selfs diep-insnydende psigiese wonde.

En dit is nie alleen by volwassenes en tieners te vinde nie. In ons voorskoolse klas en in die vroeë skooljare is daar ook leerders te vind wat weens hul besondere lewensomstandighede psigies 'n knou weg het. Elkeen van ons - van die jongste tot die oudste - is en bly uiters komplekse en besonder kwesbare wesens.

By Oos-Rand Akademie is die psigiese en geestelike welsyn van ons leerders vir ons van fundamentele belang. Geen kind is presies dieselfde as 'n ander nie, maar wat wel vir almal geld is, om na sy of haar vermoë optimaal te kan presteer, daar wel 'n groot mate van psigiese en geestelike heelheid nodig is. Elke stukkie ontwikkeling van die kind se potensiaal word daardeur geraak. Die sub-titel van Scott Peck se boek dui daarop dat hy die klem in die ontwikkeling van persoonlike integriteit op liefde, tradisionele waardes, en geestelike groei, lê. Hoewel ek geen slaafse aanhanger van Scott Peck se benadering of spesifieke filosofie is nie, vind ek oor die jare dat ek met baie van dit wat hy sê nie alleen saamstem nie, maar ook nuttig vind in my gesprekke met ander, klein en groot, in die soeke na 'n sinvolle verwerking van probleme. Miskien is dit ook waarom ek myself tuis voel in die milieu van Oos-Rand Akademie as 'n Afrikaanse, Christelike privaat skool: die uitleef van liefde, tradisionele waardes, en geestelike groei in ons strewe om ons kinders na hul vermoë optimaal te ontwikkel tot volwassenes waarop ons werklik trots kan wees.

Studie- en Huiswerkklas

Ons bied studie en huiswerkklasse aan tot 15:30.
Naskool is daagliks beskikbaar tot 18:00.

Eksamenhulp

Ekstra eksamenhulp is beskikbaar vanaf twee weke voor elke eksamen.

Oos-Rand Akademie Annatjie Smith Visie

Spesiale nuus

Kyk gerus die video van Danielle Olivier wat Lifesaving Super Kid gewen het. Ons is trots om te sê sy is deel van Oos-Rand Akademie

Van ons ouers

'n Leerder se terugvoer webblad: By Oos-Rand Akademie reik ons nie net hoog nie, ons bereik ook ons hoogste. In 2012 het ek as groentjie ingetree en in 2016 bereik ek my hoogste akademiese prestasie en tree uit as hoofseun met trots. ORA het van my 'n leier gemaak.

-Tristan van Zweeden

Julle is n puik skool. 'n Skool waar jy nie net 'n nommer is nie. Maar waarlik omgee vir elke kind.

Elke kind word liefde gegee maak nie saak wat sy vermoë en prestasie is nie.

'n Christelike agtergrond en hoë waardes het my kinders se lewe vir altyd verander!!!!

- Chantelle Olivier

Ons sien uit om deel van julle "familie" te word. Die 3 dae wat Morgan daar was het almal haar deel van die skool laat voel en dit maak die skuif soveel makliker. Sien julle binne kort.

- Chantal Matthee Nieuwenhuizen

Kontak ons vandag.

Enige vrae, komplimente of klagtes? Kontak ons asseblief op +27 (0) 11 396 3316/7.