Skoolreëls

- Die gladde verloop van 'n skool se bestuur, organisasie en administrasie te verseker.

- Die beeld van die skool na binne en buite positief uit te dra.

- Die kind te lei tot selfdissipline en gehoorsaamheid aan die wette, eise en voorskrifte van die volwasse lewe.

- Maandae - Donderdae 07:45 - 14:15

- Vrydae - 07:45 - 13:30

- Die skoolterrein mag nie sonder toestemming verlaat word nie.

- Geen leerling mag sonder toestemming buite die klaskamer wees tydens klastyd nie.

- Geen selfone word gedurende skooltyd toegelaat nie.

- Indien 'n personeellid 'n leerder betrap met 'n selfoon, sal die selfoon ingeneem word en die leerder kan dan die selfoon terugkoop teen R220,00.

- Die besit en gebruik van alkoholiese drank, sigarette of dwelms op die skoolterrein of in die gebou.

- Die gebruik van kru taal, vloek of swets op die terrein of in die gebou.

- Omhelsing, soen en handjies vashou op die terrein of in die gebou.

- Geen wapens/messe en skerp voorwerpe word toegelaat nie.

- Leerders mag nie laat wees vir klas nie.

- Leerlinge plaas hul tasse voor hul voogklas met aankoms.

- Nadat die klok gelui het, beweeg leerlinge onmiddellik na hul klaskamers.

- Gedurende pouse word die tasse voor die klaskamer geplaas waar die leerlinge na pouse sal wees. Sodra die klok na pouse lui, beweeg almal na die klaskamers.

- Leerlinge mag nie tydens pouses en voor skool op die parkeerterrein rondbeweeg nie.

- Geen leerling mag in 'n klaskamer wees sonder 'n onderwyser wat toesig hou nie.

- Daar moet te alle tye stilte en orde op die aantreeblad wees.

- Geen hardloop op stoepe nie.

- Geen speel met balle in en tussen geboue nie.

- Wanneer leerlinge die klaskamer binnestap, geskied dit in stilte.

- Elke oggend word daar met gebed geopen en ook middae daarmee afgesluit in die klaskamer.

- Boeke moet dadelik uitgehaal en tasse op die vloer neergesit word.

- Leerlinge wag dan op die groet van die onderwyser en gaan sit.

- Daar mag nie op banke, mure en vensters getrap of gekrap word nie.

- Geen etery of drinkery sal in die klas toegelaat word nie.

- Geen leerling mag tydens 'n periode buite 'n klaskamer wees nie. Gedurende pouse mag geen leerling in 'n klaskamer wees sonder toesig deur 'n onderwyser nie.

- Indien 'n leerling gedurende skoolure beseer word of siek raak, moet dit onmiddellik by die algemene kantoor aangemeld word.

- Geen personeellid mag die ouers skakel sonder dat die sektretaresse/hoof daarvan kennis dra nie.

- Alle handboeke moet van 'n stewige oortreksel voorsien en met groot sorg hanteer word. Plasties word gebruik vir skrifte.

- 'n Boete sal gehef word indien boeke nie oorgetrek is nie.

- Aan die einde van 'n periode, op bevel van die onderwyser alleen, verlaat leerlinge die klas.

- Klaswisseling moet vinnig plaasvind - slegs 2 minute word toegelaat.

- Leerlinge mag nie na periodewisselings laat by die volgende klas aankom nie.

- Geen woorde/slagspreuke word op tasse toegelaat nie.

- Geen sakke word toegelaat nie

- Geen trektasse (wieletjietasse) tensy die leerling in die besit van 'n doktersbrief is.

- Slegs swart/donkerblou tasse word toegelaat.

- Huiswerk word volledig beskou as dit aan die vereistes voldoen.

- Dit moet op die bepaalde dag gedoen word.

- Dit moet die regte werk wees, asook volledig. Leerlinge moet seker maak dat hulle die huiswerk reg afskryf of aanteken, en dit verstaan.

- Die huiswerk moet in Afrikaans gedoen word. (Engelse huiswerk moet in Engels wees).

- Die huiswerk moet in die leerlinge se eie handskrif geskryf wees.

- Leerlinge moet hulle handboeke saambring klas toe.

- Leerlinge mag nie huiswerk by mekaar afskryf nie.

- Die huiswerkboek moet elke dag deur die ouer/voog geteken word.

- Slegs leerlinge met geldige bestuurslisensies mag hul motors of motorfietse op die skoolgrond parkeer. Leerlinglisensies is onaanvaarbaar tensy 'n persoon met 'n lisensie saam met die leerling ry.

- Daar moet stadig en versigtig op die skoolterrein bestuur word. Die maksimumsnelheid is 10km/h.

-- Leerlinge mag nie gedurende klastyd of pouses by die voertuie wees nie.

-- Onverskillige optrede deur leerlinge met voertuie sal lei tot parkering buite die skool.

- Leerlinge parkeer hulle voertuie op eie risiko op die skoolterrein. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade of diefstal van 'n leerling se voertuig nie. Geen verantwoordelikheid sal aanvaar word vir beskadiging van fietse, motors nie.

- Donkerblou romp (H/S) (Sykouse slegs in winter).

- Kortmou blou katoenhemp met skool se naam (H/S)

- Slegs matriekdogters: wit hemde, sykouse (donkerblou) en swart hofskoen)

- Wit-en-blou geruite rokkie met gordel. (L/S)

- Swart skoolskoene.(L/S)

- Blou sokkies. (donkerblou)(L/S)

- Donkerblou (vlootblou - "donkerblou") trui, baadjie of windjakker.(L/S)

- ("Drimac" vlootblou - "donkerblou") met skoolnaam.

Donkerblou romp met swart of donkerblou kouse ("cameo ribtights") of donkerblou langbroek met donkerblou sokkies.

Blou langmouhemp

Das: donkerblou met skoolwapen.

Skooltrui met skoolwapen.

Donkerblou oortrui.

"Drimac" met skool se naam.

Geen skooltrui se mou mag gesny word om 'n duim deur te druk nie.

- Grys langbroek of grys kortbroek.

- Blou langmouhemp met das (winter) of blou kortmouhemp met skoolnaam. Hemp ingesteek.

- Das donkerblou met skoolwapen.

- Skooltrui met skoolwapen.

- "Drimac" met skool se naam.

- Swart skoolskoene sonder gespers - moet altyd gepoleer wees.

- Donkerblou oortrui.

- Sorg dat gedrag, optrede en skooldrag altyd onberispelik en netjies is.

- Skooldrag moet asseblief by alle amptelike skoolfunksies gedra word, tensy dit anders gereël word.

- Leerlinge wat provinsiale of nasionale kleurbaadjies het, kan dit op Vrydae aantrek.

- Daar sal streng opgetree word teen enige leerling, in skooldrag, wat deur sy of haar gedrag die skool in die verleentheid stel. Hierdie reël geld veral ook buite die skoolterrein waar onberispelike gedrag vereis word. Daar mag nie in skooldrag gerook of gedrink word nie. Indien gewone klere gedra word, (verjaardae en spesiale dae) word daar slegs 'n denim of donkerblou langbroek met t-hemp gedra. Die denim mag slegs blou of swart wees en onder die knie. Geen kort denimbroeke nie.

- Leerlinge mag nie op die skoolterrein in besit wees van sigarette, vuurhoutjies of 'n sigaretaansteker nie (Rookgoed)

- Leerlinge mag nie op die skoolterrein rook nie.Leerlinge mag op geen ander plek rook solank hy/sy in skooluniform is of op enige wyse met Oos-Rand Akademie verbind kan word nie.

- As leerlinge van ORA op skooluitstappies gaan mag hulle nie op die bus of voertuig waarin hulle vervoer word of gedurende die uitstappie rook nie.

- Vir deeglik kontrole sal slegs die hoof hierdie toestemming verleen.

- Versoeke moet asseblief voor skool aan die hoof gegee word.

- Slegs ouers (of soos deur die ouer gereël), mag leerlinge by die skool kom haal.

- Die nodige toestemmingsbrief moet deur al die vakonderwysers ingevul word enna die kantooor teruggestuur word.Indien 'n leerling op 'n toetsdag afwesig is sonder 'n doktersbrief of brief van die ouer, sal die leerling nul kry vir die toets.Geen leerling mag hul ouers bel om hul te kom haal nie.Daar mag slegs uit die kantoor .

- 'n Leerling, sy ouers, of vakonderwyser kan versoek dat 'n leerling van vak moet verander.Die nodige vorm word by die hoof afgehaal, ingevul en deur die vakonderwyser en ouer geteken, waarna die vakverandering deur die hoof bevestig word.

- Geen leerlinge mag in die kantoorblok rondloop en kuier nie.

- Kombuis/personeelkamer/kluis en afrolkamer is verbode vir leerlinge.

- Wanneer 'n leerling gedurende klastyd siek word, stuur die onderwyser die leerling na die kantoor.Die sekretaresse verantwoordelik sal die nodige behandeling en optrede bepaal en diensooreenkomste optree.Indien 'n leerling die skool weens siekte moet verlaat, sal die ouers geskakel word deur die sekretaresse.Slegs ouers (of gemagtigde persone) mag leerlinge by die skool kom haal.Ouers moet hul kind uitteken as hy/sy vroeg huistoe gaan.

- Laerskool - en Hoërskoolleerlinge het afsonderlike terreine.

- Laerskool - gras buite binnehof.

- Hoërskool - gras in die binnehof.

- Afgebakende speelterrein (slegs as Laerskool bal speel).

- Die snoepie mag slegs gedurende pouse en naskool word.

- Geen skuld aan leerlinge nie.

- Geen leerling mag in die saal sonder toesig van 'sn onderwyser wees nie.

- 'n Klasleier word, soos deur die onderwyser bepaal, aangewys.