Vrae en Antwoorde

Jy kan die vorm aflaai by "Dokumente" op die webwerf en dan terug epos na ora.pa@oosrandakademie.co.za, of skakel gerus die skool vir meer inligting.

Jy kan gerus die skoolfooie aflaai by "Dokumente" op die webwerf. Die skoolfooie wissel van graad tot graad.

Ons vat leerling so vroeg as 3 jaar reeds, mits hulle self toilet toe kan gaan.

Ja daar is

ORA het 'n berader vir leerders. Die berader is op Maandae, Woensdae en Vrydae by die skool beskikbaar, sodat die leerders hulle probleme gratis kan bespreek. Dan is daar ook 'n sielkundige wat die skool op 'n gereelde basis besoek. Die meeste mediese fondse dek hierdie sielkundige se fooie. Die sielkundige kan in skooltyd besoek word en afsprake kan na skool gemaak word.

Let wel, staatskole is al in 1995 aangesê om voorsiening te maak vir alle gelowe van kinders wat by hulle ingeskryf is, hetsy Christelik, Moslem, Hindoe, Satanis, ens. Wat gebeur as 'n Satanis sy kind wil inskryf? Onthou, Satanisme is nie onwettig nie en word beslis in ons dorp bedryf. Vra maar die polisie en enige skoolhoof.) By ons skool word Bybelonderrig toegelaat as 'n nie-eksamenvak vir alle grade. (As die Jood dit in sy privaatskool met betrekking tot sy eie geloof kan vereis, waarom nie die Christen ook nie?)
Die eienaar en hoof besluit self oor die aanstelling van onderwysers.
Hulle sal dus slegs die beste personeel aanstel.
Ons personeel is ervare en goed gekwalifiseerd.
Verskeie het die hoogste merietetoekennings gekry. Ons is trots op ons puik span leerkragte.
Moedertaalonderrig speel 'n kardinale rol in die opvoeding van ons kinders. Die staat dreig om slegs Engels as onderrigtaal toe te laat (soos wat in Namibië die geval is).
Van ons ander bekende Afrikaanse privaatskole gebruik Engels as onderrigtaal, aangesien hulle 'n buitelandse kurrikulum volg.
Wat is die geval by ORA?
Slegs Afrikaans as onderrigtaal word in ons skool gebruik.
Ons het geen vooroordele ten opsigte van ander taalgroepe as sodanig nie. Trouens, ons bied Engels op 'n baie hoë vlak aan.
Skooldrag kan by Boundary Silk Bazaar in Albatrosstraat gekoop word.
Tel: 011 975-2119/ 011 975-9291/2.
Tweedehandse klere kan by die skool gekoop word teen 'n lae tarief.

Indien u 'n vraag het wat nie hierbo geantwoord is nie, kan u gerus die vraag hier stel. Ons antwoord u so gou as moontlik.

Maak seker dat u al die velde inful.